ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ У КИЄВІ: Регіональний ландшафтний парк "Парк партизанської слави"

Активісти ГО “Качине джерельце”: “Головне – відновити ландшафти парку!”

Активісти ГО “Качине джерельце” в кінці лютого 2017 року в черговий раз намагались звернути увагу чиновників на необхідність відновлення та збереження ландшафтів парку Партизанської слави, усього природного комплексу взаємопов’язаних біоценозів, адже саме охорона характерних для південного Полісся еталонних ділянок широколистяних, хвойних та змішаних лісів спільно з ділянками лугової, болотної та водяної рослинності є одним з основних завдань створення РЛП “Партизанська слава” згідно п.2.2 Положення про парк.

Ландшафт — складний природно-географічний комплекс, в якому всі основні компоненти: рельєф, клімат, вода, ґрунти, рослинність і тваринний світ знаходяться у складній взаємодії, утворюючи однорідну за умовами розвитку, нерозривну систему.

Відповідно до ч.1 ст.23 закону “Про природно-заповідний фонд України” регіональні ландшафтні парки є природоохоронними рекреаційними установами місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів та об’єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення.

       

Нагадаємо, що на території парку представлено п’ять типів садово-паркового ландшафту: лісовий, парковий, лучний, садовий, регулярний. 90% насаджень належать до лісового і паркового типів (46 га і 45 га відповідно), лучний ландшафт представлений ділянкою поблизу озер (площею 6 га), незначні площі займають садовий (1,1 га) і регулярний (0,6 га) ландшафти.